Välkommen!

Låt oss få presentera PULS 2013 och välkomna dig dit! Vår bön är att dagarna på Strandhem ska få göra en skillnad i våra liv, genom de möten som får ske här. Möten mellan människor och möten mellan oss och Gud.

Tema och tanke

ORDET SOM GER LIV är temat på PULS 2013 och med det vill vi sätta fokus på bibeln. Gud är inte en tyst Gud. Gud är en Gud som har talat och som fortsätter att tala - genom Bibeln! Ordet som kommer från Guds mun är inte kraftlöst och meningslöst. Gud skapade hela universum, ja allt liv, genom att prata! På samma vis vill Gud idag ge dig liv genom att tala till dig. Guds ord är en kraft som förändrar och skapar liv i oss. Därför är bibeln livsviktig och därför behöver vi lyssna till vad bibeln säger - det ska vi göra på PULS!

PULS är både ett läger och en konferens… så vi vill hälsa dig varmt välkommen att vara med på allt, eller komma som dagsbesökare eller på enskilda möten. Lägret riktar sig till 16+ och vill vi skicka med ett speciellt välkommen till dig som är äldre än så!

En mötesplats!

Vi vill att PULS 2013 ska vara en mötesplats för unga människor - en mötesplats där vi både får träffa varandra och möta Gud. Vi hoppas på 5 härliga dagar fyllda med dessa möten.

Mötet med Gud sker genom bra och relevant undervisning utifrån Guds Ord; tillbedjan och lovsång inför Guds ansikte; bön och samtal kristna syskon emellan; samt i stillheten i Guds närhet. Vi ber om personliga möten för oss alla!

Mötet oss människor emellan får ske inför Guds ansikte. Han är med i allt och vi ber att hans ska välsigna oss med god gemenskap - med nya och gamla vänner, i sol och bad, i volleyboll och lekar, i tävlingar och konserter, i spel och caféhäng, i smågrupper och vid brasan… Han välsignar oss med varandra!